25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


საზოგადოებასთან ურთიერთობა


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

 

საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა;

საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისგამჭვირვალობის და ამ სფეროში საჯარო

ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა;

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

სოციალური პასუხისმგებლობის ღონისძიებებისა და კამპანიების დაგეგმვა და ორგანიზება;

საზოგადოების ინფორმირება კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საქმინობის შესახებ;

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვებგვერდისა და სოციალური ქსელების ადმინისტრირება;

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

მისამართი: თბილისი, მ.ალექსიძის 1/3

ელ-ფოსტა: pr@manuscript.ac.ge

ტელეფონი: (+995 32) 247 42 42  (109)

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLzu79Rydfx9_rbOGH7-2VA

 

 https://www.facebook.com/Manuscript.ge/

 

https://www.pinterest.com/national_centre/

 

https://www.instagram.com/national_centre_of_manuscripts/

 

 

 

 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage