25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


მეგობართა საზოგადოება


ზოგადი ინფორმაცია


ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება 2011 წლის 11 იანვარს დაარსდა. იგი დამოუკიდებელი არაკომერციული გაერთიანებაა და მასში გაწევრიანებული არიან საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები: მეცნიერები, ბიზნესმენები, პოლიტიკოსები, კულტურისა და სხვა სფეროს თვალსაჩინო მოღვაწეები. მეგობართა საზოგადოება მხარს უჭერს და ფინანსურ, ტექნიკურ და საორგანიზაციო სახის დახმარებას უწევს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს მიმდინარე პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების გატარება-განხორციელებაში.

უნივერსიტეტების, ინსტიტუტებისა და მუზეუმების მეგობართა საზოგადოებებისა და კავშირების ტიპის ორგანიზაციები და მათთან თანამშრომლობის პრაქტიკა ფართოდაა გავრცელებული და დანერგილი მთელ მსოფლიოში. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება საქართველოში მსგავსი ხასიათის პირველი გაერთიანებაა.

მეგობართა საზოგადოებას მჭიდრო კავშირი აქვს და აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ არსებულ სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდებთან, მუზეუმებთან, სასწავლებლებთან, სამინისტროებთან, თბილისისა და ბათუმის მერიებთან და მთელ რიგ სხვა ორგანიზაციებთან.


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage