25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


მეცნიერება


სამეცნიერო საბჭო

ცენტრის მეცნიერთა საერთო კრება ცენტრის მეცნიერთაგან ხუთი წლის ვადით ირჩევს ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს. სამეცნიერო საბჭოს არჩევნების პირობები განსაზღვრულია ცენტრის წესდებით. სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელობს საბჭოს თავმჯდომარე, რომელსაც ირჩევს სამეცნიერო საბჭო თავისი შემადგენლობიდან. 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭო:

 1. ალექსიძე ზაზა (ხელნაწერმცოდნეობის სამეცნიერო-სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 2. დუღაშვილი ეკა (ხელნაწერმცოდნეობის სამეცნიერო-სასწავლო დეპარტამენტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (სასაწავლო პროგრამების კოორდინატორი);
 3. ჩიტუნაშვილი დალი (ხელნაწერმცოდნეობის სამეცნიერო-სასწავლო დეპარტამენტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 4. ოთხმეზური თამარი (კოდიკილოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი);
 5. მელიქიშვილი ნინო (კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი);
 6. ლელა შათირიშვილი (კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი);
 7. რაფავა მაია (კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 8. ჩხიკვაძე ნესტანი (კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 9. ჩიკვატია ნანა (კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 10. შენგელია დავითი (კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 11. სურგულაძე მზია (წყაროთმცოდნეობას და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 12. კლდიაშვილი დარეჯან (წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 13. ცაგარეიშვილი ელენე (წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 14. ქავთარია ნინო (ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების უფროსი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 15. მაჭავარიანი ელენე(ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი);
 16. ქავთარაძე ეთერი (არქივთმცოდნეობის განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 17. თაბუაშვილი აპოლონი (არქივთმცოდნეობის განყოფილების მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი);
 18. გაბიძაშვილი ენრიკო (სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის განყოფილების უფროსი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 19. აბულაძე თამარი (ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტის  უფროსი - მთავარი მცველი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი);
 20. ჭუმბურიძე თამარი (საგარეო ურთიერთობათა, განვითარებისა და განათლების დეპარტამენტის უფროსი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი); 

  

სამეცნიერო საბჭოს უფლებამოვალეობანი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა სამეცნიერო შრომები 

http://manuscript.ge/uploads/shromebis/srulishromebi.pdf 

http://manuscript.ge/uhttp://manuscript.ge/uploads/shromebis/2008.pdf

 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage