25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


მისია და სტრატეგიული გეგმა


ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მისია
 
ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო პროდუქციის შექმნის გზით ხელი შეუწყოსქვეყნის ინტელექტუალური პოტენციალის ზრდას ან ინტელექტუალურ განვითარებას; ახალი ტექნოლოგიების ათვისებისა და დანერგვის საფუძველზე უზრუნველყოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-აღრიცხვისა და რესტავრაცია-კონსერვაციის ოპტიმალური პირობები; მხარი დაუჭიროს ქვეყნის კულტურული და ინტელექტუალური მემკვიდრეობის მნიშვნელობის პროპაგანდას როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის გარეთ.
 
 

ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage