25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


ხელნაწერთა სამკითხველო დარბაზი


ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტის სამკითხველო დარბაზის სამუშაო საათები განისაზღვრება 10:00 სთ.-დან 18:00 სთ.-მდე.

პიროვნებას, რომელიც დაინტერესებულია ხელნაწერების (ქართული/უცხოური ხელნაწერების, საარქივო ფონდის, ისტორიული დოკუმენტების, უცხოეთში დაცული ქართულ ხელნაწერთა ფოტოპირების) კვლევით, შესწავლა/გაცნობით, ვალდებულია დარეგისტრირდეს როგორც მკითხველი. ამისთვის აუცილებელია წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  1. მომართვა სამსახურიდან ან სასწავლო დაწესებულებიდან (თუ სტუდენტია);
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. 1 ფოტოსურათი საშვის დასამზადებლად (3X4);
  4. ანკეტა (შევსება ხდება სამკითხველო დარბაზში).

მკითხველს, რომელსაც არ შეუძლია მომართვის მოტანა (სამსახურიდან/სასწავლო დაწესებულებიდან), იგი პირადი ინტერესის საფუძველზე წერს განცხადებას დირექტორის სახელზე. დირექციიდან რეზოლუციის მიღების შემდეგ მკითხველს  შეუძლია გამოიწეროს მოძიებული მასალა (წინა დღით გამოწერილ ხელნაწერებს მკითხველი მიიღებს მეორე დღეს).

მკითხველს ერთდროულად შეიძლება ჰქონდეს ხელზე: 2 ხელნაწერი ან შესაბამისი ფოტოპირი, 10 ერთეული საარქივო და ისტორიული დოკუმენტი.

თუ მკითხველის მიერ გამოწერილი ხელნაწერი არის დაზიანებული ან არის ეტრატი, რომელიც დაცვის მიზნით არ გამოდის საცავიდან, ის მიიღებს დიგიტალურ მასალას ან ფოტოასლებს ამ ხელნაწერებისას და ასე შეძლებს მუშაობას.

სამკითხველო დარბაზში მკითხველის არმოსვლის შემთხვევაში მასალა ბრუნდება საცავში (განისაზღვრება 1 კვირით).

მკითხველი ვალდებულია ფრთხილად მოექცეს ხელნაწერებს. იკრძალება ნებისმიერი ტიპის მასალაზე ფოტოს გადაღება ან რაიმე შენიშვნის გაკეთება (ხაზის გასმა, ტექსტის ჩასწორება, ფურცლების გადაკეცვა/არევა). 

სამკითხველო დარბაზით სარგებლობა უფასოა.

უსაფრთხოების მიზნით მიმდინარეობს ვიდეოკონტროლი.

 

თანამშრომლები:

პატარიძე ქეთევან (უფროსი სპეციალისტი)

ღამბაშიძე ლელა (უფროსი სპეციალისტი)

ლეჟავა ირინე (სპეციალისტი)

ძნელაძე ვახტანგი (სამკითხველო დარბაზის მცველი)

 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage