25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


განათლება


განათლება

 ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო მიმართულების მიზანია ცენტრში დაცული კოლექციებისა და ათწლეულების მანძილზე შემუშავებული სამეცნიერო ცოდნის საფუძველზე ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეს (სკოლამდელი, სასკოლო და საუნივერსიტეტო განათლება), ასევე ფართო საზოგადოებას შესთავაზოს კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისათვის შექმნილი საგანგებო საგანმანათლებლო პროგრამები. საგანათლებლო პროგრამებზე მუშაობა მიმდინარეობს ეროვნულ სასწავლო გეგმების, ასევე ფართო საზოგადოებრივი ინტერესის შესაბამისად.

ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო პროგრამები გათვლილია კონკრეტულ  სამიზნე ჯგუფებზე:

  • სკოლის მოსწავლეები
  • სტუდენტები         
  • ოჯახები და ბავშვები
  • დაინტერესებული ფართო საზოგადოება
  • ქართველოლოგიური მეცნიერებებით დაინტერესებული უცხოელი სტუდენტები და ახალგაზრდა მკვლევრები
  • უცხოელი ტურისტები
  • საერთაშორისო ფორუმები და ქართული კულტურის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული ღონისძებები საქართველოსა და უცხოეთში.

ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage