25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


უცხოენოვან ხელნაწერთა ფონდი


უცხოენოვან ხელნაწერთა ფონდი

უცხოენოვან ხელნაწერთა შერეულ ფონდში ძირითადად, თავმოყრილია ლათინურ, ძველ გერმანულ, ფრანგულ, იტალიურ, პოლონურ და სხვა ევროპულ ენებზე გადაწერილი ნიმუშები. ხელნაწერები თარიღდება XV-XX საუკუნეებით. შერეულ ფონდში წარმოდგენილია როგორც სასულიერო, ასევე საერო ხასიათის თხზულებათა შემცველი ხელნაწერები.


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage