25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


კოლექციები და მათი დაცვა


ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტი

ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტი მართავს  ხელნაწერთა ეროვნულ  ცენტრში დაცულ  ფონდებს,  ანხორციელებს ქართული და უცხოენოვანი ხელნაწერების, ისტორიული საბუთების, საარქივო  ფონდების, ფოტოპირებისა და მიკროფილმების შესაბამის ფონდსაცავებში შენახვას, აღრიცხვასა და კონსერვაცია-რესტავრაციას, არეგულირებს მათ გამოყენებას.

            დეპარტამენტი აერთიანებს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ქართულ ხელნაწერთა ფონდსაცავს, რომელშიც თავმოყრილია მეხუთე-მეთვრამეტე საუკუნეების 10000-ზე მეტი ხელნაწერი და პალიმფსესტური ფურცელი,  თედო ჟორდანიას სახელობის ქართული ისტორიული საბუთების (40000-მდე ერთეული), უცხოენოვან ხელნაწერთა (4000 ერთეული) და უცხოენოვანი ისტორიული საბუთების (5000 ერთეული) საცავს, დამუშავებული საარქივო ფონდების საცავს (188 საარქივო ფონდი),  ფოტოპირების, მიკროფილმებისა და ასლების საცავს (<<<), ცენტრის ხელნაწერთა სამკითხველო დარბაზს, კონსერვაციისა და რესტავრაციის ლაბორატორიას.

 

დეპარტამენტის თანამშრომლები:

აბულაძე თამარ (დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

კობაური ნინო (მეცნიერი თანამშრომელი)

მანია ესმა (მეცნიერი თანამშრომელი)

ხიზანიშვილი ნათია (მეცნიერი თანამშრომელი)
სამარღანიშვილი ზურაბ (კონსულტანტი)
მეგენეიშვილი ნინო (მთავარი სპეციალისტი)

ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage