25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


გრანტები


 საგრანტო პროექტები:

 2011 წელი

 ქართული, სპარსული და ოსმალური მოხატული დოკუმენტები ქართულ სიძველეთსაცავებიდან (მონაცემთა ბაზა, ვებ-გვერდი, ალბომი)

 დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 პროექტისხანგრძლივობა: 2009–2011წწ.

 

 „შაჰ-ნამეს“ სპარსული მოხატული ხელნაწერები ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციებში

 დონორი: Iran Heritage Foundation“

 პროექტისხანგრძლივობა: 2010–2011წწ.

  

 ძველი ქართული სასულიერო

 დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 პროექტისხანგრძლივობა: 2008–2011წწ.

 

 A ფონდის ხელნაწერთა აღწერილობა:

 დონორი: შოთა რუსთაველისეროვნულისამეცნიერო ფონდი

 პროექტისხანგრძლივობა: 2008–2011წწ.

 

 2012 წელი

 ქართულიხელნაწერი წიგნი - on-line ენციკლოპედია:

 დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 პროექტისხანგრძლივობა: 2010–2012 წწ.

 

  

 2015 წელი -

პროექტის დასახელება - არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონი“ და მისი მნიშვნელობა შუასაუკუნეების ქართული მწერლობისათვის (ტექსტების პუბლიკაცია და გამოკვლევა) 

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ძველი ქართული მწერლობა, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - მაია რაფავა

პროექტის შემსრულებლები - მაია რაფავა;ნანა ჩიკვატია;დავით შენგელია.

 

 

 პროექტის დასახელება - ქართული დამწერლობა (პალეოგრაფიული ალბომი, მონაცემთა ბაზა)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, პალეოგრაფია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - ზაზა ალექსიძე

პროექტის შემსრულებლები - ზაზა ალექსიძე; თამარ ოთხმეზური; ბუბა კუდავა; ელენე მაჭავარიანი; ქეთევან ასათიანი; თეიმურაზ ჯოჯუა;დალი ჩიტუნაშვილი

 

პროექტის დასახელება -  საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერების მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)  

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია, ისტორია, ტექსტოლოგია, წყაროთმცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - შალვა გლოველი

პროექტის შემსრულებლები - შალვა გლოველი;გრიგოლ გაგნიძე;მაია კარანაძე;თამარ ოთხმეზური;ნესტან ჩხიკვაძე;დარეჯან გოგაშვილი;ლამარა ქაჯაია;ირინე ლეჟავა 

 

 პროექტის დასახელება - ასტრონომიული ხელნაწერები საქართველოში (ელექტრონული ბაზის შექმნა) 

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია, ფილოლოგია. 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - ირაკლი სიმონია

პროექტის შემსრულებლები - ირაკლი სიმონია;ციცინო სიმონია;თამარ აბულაძე;ლია სამყურაშვილი;ნესტან ჩხიკვაძე;გიორგი მელაძე

 

პროექტის დასახელება-  ქართველოლოგიური სეზონური სკოლა - „ქართული დამწერლობა“

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - ზაალ აბაშიძე

პროექტის შემსრულებლები - ზაალ აბაშიძე;ირინა გოგონაია;შორენა მურუსიძე;ვლადიმერ კეკელია;ზურაბ სამარღანიშვილი

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტები: 

 

 პროექტის დასახელება- პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა“ და იოანე პეტრიწის „განმარტებების“ სომხური თარგმანი 

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარია, ფილოლოგია, ტექსტოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -  დამანა მელიქიშვილი

პროექტის შემსრულებლები -მაია რაფავა;ლევან გიგინეიშვილი;ხათუნა გაფრინდაშვილი;ირმა ხოსიტაშვილი;ნათია მიროტაძე 

 

პროექტის დასახელება- შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში: ათონის ქართული საღვთისმეტყველო–ლიტერატურული სკოლა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - თამარ ოთხმეზური

პროექტის შემსრულებლები - მაია რაფავა;ზაზა სხირტლაძე;ზაზა ალექსიძე;თინა ცერაძე;ანა ხარანაული;დალი ჩიტუნაშვილი

 

პროექტის დასახელება- ათონის ივირონის მონასტრის ქართულ ხელნაწერთა ქართულ-ინგლისური ონლაინკატალოგი და სრული აღწერილობა (ბეჭდური ვერსია). 

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -  ლილი ხევსურიანი

პროექტის შემსრულებლები  - ლილი ხევსურიანი; ციალა ჯღამაია-გრიგოლია; ლია კიკნაძე; მიხეილ ქავთარია; თინა ცერაძე; ქეთევან ასათიანი

 

პროექტის დასახელება- სანკტ- პეტერბურგის კოლექციის ქართულ- ბერძნული ხელნაწერი:ტრადიცია და ინოვაცია

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -  ეკა დუღაშვილი

პროექტის შემსრულებლები  - ეკა დუღაშვილი;ნინო ქავთარია;ლია კიკნაძე

 

პროექტის დასახელება- ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა (მონოგრაფია, ტექსტები)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ფილოლოგია, ტექსტოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კულტუროლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - მზია სურგულაძე

პროექტის შემსრულებლები  - მზია სურგულაძე;ეთერ ედიშერაშვილი;მაია კარანაძე;ნიკოლოზ ჟღენტი;ლელა შათირიშვილი;ნესტან ჩხიკვაძე;ნათია ხიზანიშვილი 

 

 პროექტის დასახელება- ქართული ხელნაწერების ანდერძების  მონაცემთა ბაზა 

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - გაგა შურღაია;ქეთევან ასათიანი

პროექტის შემსრულებლები  - გაგა შურღაია;ქეთევან ასათიანი;ენრიკო გაბიძაშვილი;შალვა გლოველი;დალი ჩიტუნაშვილი;თეონა გელაშვილი

 

პროექტის დასახელება- ქართული პალიმფსესტი 

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -  ლამარა ქაჯაია

პროექტის შემსრულებლები  - ლამარა ქაჯაია;ვლადიმერ კეკელია;ციცინო გულედანი;ხათუნა გაფრინდაშვილი;ირმა ხოსიტაშვილი;ნათია მიროტაძე

 

პროექტის დასახელება- ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა  (IX-XIX სს.) გაფორმებაში ჩართული მინიატიურების მონაცემთა ბაზა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები,  ხელოვნებათმცოდნეობა. 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - ქეთევან ტატიშვილი

პროექტის შემსრულებლები  - ქეთევან ტატიშვილი; ელენე მაჭავარიანი; ნინო ციციშვილი

 

 

პროექტის დასახელება- ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში (ბეჭდური და ენციკლოპედიური ლექსიკონი) 

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, წყაროთმცოდნეობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -  თამარ აბულაძე

პროექტის შემსრულებლები  - თამარ აბულაძე;მზია სურგულაძე;დარეჯან კლდიაშვილი;ვლადიმერ კეკელია;ცისანა აბულაძე;ელენე ცაგარეიშვილი

 

პროექტის დასახელება- ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმის) სიუჟეტე­ბი ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია,  ხელოვნებათმცოდნეობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -   ნინო ქავთარია

პროექტის შემსრულებლები  -  ნინო ქავთარია;ქეთევან ტატიშვილი;ეკა დუღაშვილი

 

 

2016 წელი

პროექტის დასახელება- პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა“ და იოანე პეტრიწის „განმარტებების“ სომხური თარგმანი 

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -   დამანა მელიქიშვილი

პროექტის შემსრულებლები  -  დამანა მელიქიშვილი,მაია რაფავა,ლევან გიგინეიშვილი,ხათუნა გაფრინდაშვილი,ირმა ხოსიტაშვილი,ნათია მიროტაძე,ბექა თოფურია

 

პროექტის დასახელება- ათონის ივირონის მონასტრის ქართულ ხელნაწერთა ქართულ-ინგლისური ონლაინ კატალოგიდა სრული აღწერილობა (ბეჭდური ვერსია) 

დარგი და მიმართულება: ფილოლოგია. კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - ლილი ხევსურიანი

პროექტის შემსრულებლები  - ლილი ხევსურიანი,ლალი ჯღამაია-გრიგოლია,ლია კიკნაძე, მიხეილ ქავთარია, თინა ცერაძე, ქეთევან ასათიანი, ნინო ქავთარია

 

პროექტის დასახელება- ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა  (IX-XIX სს.) გაფორმებაში ჩართული მინიატიურების მონაცემთა ბაზა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები,  ხელოვნებათმცოდნეობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -ქეთევან ტატიშვილი

პროექტის შემსრულებლები  - ქეთევან ტატიშვილი,ელენე მაჭავარიანი,ნინო ქავთარია,ეკა დუღაშვილი,ნინო ციციშვილი

 

 

პროექტის დასახელება- ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმის) სიუჟეტე­ბი ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში:ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ხელოვნება 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -ნინო ქავთარია

პროექტის შემსრულებლები  - ნინო ქავთარია,ქეთევან ტატიშვილი,ეკა დუღაშვილი

 

 

პროექტის დასახელება- ტაო-კლარჯეთი – ისტორიისადაკულტურისძეგლები (გეოინფორმაციულისისტემადაინტერაქტიურივებ-რუკა)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, საქართველოსისტორია, საქართველოსისტორიისწყაროთმცოდნეობადაისტორიოგრაფია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - ბუბა კუდავა

პროექტის შემსრულებლები  - ბუბა კუდავა,გოჩა საითიძე,ზურა ბატიაშვილი,ირმა ბერიძე,ნესტან ბაგაური,ნიკოლოზ ჟღენტი,გიორგი გოცაძე,ნათია ხიზანიშვილი

 

პროექტის დასახელება- ტაო-კლარჯეთი – ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ქართველოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -ზაალ აბაშიძე

პროექტის შემსრულებლები  - ზაალ აბაშიძე,ირინა გოგონაია,ზურაბ სამარღანიშვილი,ვლადიმერ კეკელია,შორენა მურუსიძე

 

პროექტის დასახელება- სამოგზაურო გრანტი

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები,  ისტორია 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - მანუჩარ გუნცაძე

პროექტის შემსრულებლები  - მანუჩარ გუნცაძე

 

პროექტის დასახელება- ტაო-კლარჯეთის ქართული ციხესიმაგრეები

დარგი და მიმართულება:  ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ისტორია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -ჯაბა სამუშია

პროექტის შემსრულებლები  - ჯაბა სამუშია,ბონდო კუპატაძე,ლერი თავაძე,ალექსანდრე ბოშიშვილი,აკაკი ჩიქობავა,ოქროპირ ჯიქური,მზისა ბუსკივაძე,ლევან სილაგაძე,ნინო სილაგაძე, გიორგი ბაგრატიონი

 

პროექტის დასახელება- შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში: ათონის ქართული საღვთისმეტყველო–ლიტერატურული სკოლა

დარგი და მიმართულება: ფილოლოგია, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი -თამარ ოთხმეზური

პროექტის ხელმძღვანელი - თამარ ოთხმეზური ,მაია რაფავა,ზაზა სხირტლაძე,ზაზა ალექსიძე,თინა ცერაძე,ანა ხარანაული,დალი ჩიტუნაშვილი,თამარ პატარიძე

 

 პროექტის დასახელება- ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა(მონოგრაფია, ტექსტები)

დარგი და მიმართულება: ფილოლოგია, წყაროთმცოდნეობა, კოდიკოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - მზია სურგულაძე

პროექტის ხელმძღვანელი - მზია სურგულაძე,ეთერ ედიშერაშვილი,მაია კარანაძე,ნიკოლოზ ჟღენტი,ნესტან ჩხიკვაძე,ნათია ხიზანიშვილი,ლელა შათირიშვილი

 

 პროექტის დასახელება- ქართული პალიმფსესტები (ალბომი-კატალოგი, მონაცემთა ბაზა)

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი - ზაზა ალექსიძე

პროექტის ხელმძღვანელი - ზაზა ალექსიძე,ვლადიმერ კეკელია,ციცინო გულედანი,ხათუნა გაფრინდაშვილი,ირმა ხოსიტაშვილი,ნათია მიროტაძე

 

 

 

 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage