25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


საზაფხულო სკოლა


ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული დამწერლობა“

პროგრამა წარმოადგენს ცენტრის წარმატებულ საგანმანათლებლო პროექტს, რომელმაც 2011-2012 წელს მოიპოვა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსება. 

პროგრამის მიზანი: ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის ორგანიზებით ხელი შეუწყოს ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი მონაპოვრის - ქართული დამწერლობის - საერთაშორისო ასპარეზზე გატანა, ქართველოლოგიური მეცნიერებების პოპულარიზაცია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის - ქართული დამწერლობის ძველი ნიმუშების უდიდესი საცავისა და ხელნაწერი მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი კვლევითი ცენტრის - პოპულარიზაცია

სამიზნე ჯგუფი: საზაფხულო სკოლა განკუთვნილია ქართული კულტურით, განსაკუთრებით, ქართული დამწერლობითა და ხელნაწერი მემკვიდრეობით დაინტერესებული უცხოელებისათვის. 

პროგრამის აღწერა: საზაფხულო სკოლის აკადემიური და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება.

აკადემიური პროგრამა ითვალისწინებდა სალექციო კურსებს, პრაქტიკულ სამუშოებსა და დავალებებს, ვოქშოფებს. კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავდა თემასთან დაკავშირებულ გამოფენებსა და ექსკურსიებს. 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage