25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


მაგისტრანტთა პრაქტიკის შემაჯამებელი ნაშრომების პრეზენტაცია
2017-02-282017 წლის 8 და 9 თებერვალს კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შედგა სოხუმის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ენის და ლიტერატურისა და ისტორიის სპეციალობების მაგისტრანტთა პრაქტიკის შემაჯამებელი ნაშრომების პრეზენტაცია. მაგისტრანტებმა წარმოადგინეს დავით გურამიშვილის, სულხან-საბა ორბელიანის ავტოგრაფიული კრებულების, XVII ს. ისტორიული დოკუმენტების, ივ. ჯავახიშვილის პირადი წერილებისა და ათონის მთის ქართულ ხელნაწერებში დაცული X ს-ის 2 მნიშვნელოვანი ანდერძის აღწერა-კომენტარების საფუძველზე შედგენილი ნაშრომები. პრაქტიკულ სწავლებას უძღვებოდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნესტან ჩხიკვაძე.ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage