კონფერენციები

04.02.2016  „ძველი ქართული ფილოლოგია“. კონფერენცია მიეძღვნა აკადემიკოს მზექალა შანიძის 90 წლის იუბილეს.
19.04.2016 კათოლიკოსპატრიარქი კალისტრატე – 150“
25.04.2016 „კოდიკოლოგიურ-პალეოგრაფიული ძიებანი“
24-25.11.2016 ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი VI სამეცნიერო კონფერენცია
14.12.2016 „ქართული ხელნაწერი საზღვარგარეთ“
24.09.2015 ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში.
01.04.2015 სამეცნიერო კონფერენცია – „ტექსტოლოგიური ძიებანი“.
30.11.2015 ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი V სამეცნიერო კონფერენცია.
29.05.2014 VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:„XIX-XX საუკუნეების საქართველო-წყაროები და კვლევები“
28.05.2014  „აღწერილობანი”.
17-24.10.2014 III საერთაშორისო კონფერენცია„ტაო-კლარჯეთი”.
 24.11.2014 ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი IV სამეცნიერო კონფერენცია.
29.05.2013  V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:„XIX-XX საუკუნეები სსაქართველო-წყაროები და კვლევები“
25-26.11.2013  ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი III სამეცნიერო კონფერენცია.
13.12.2012 ელენე მეტრეველისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია და წიგნის პრეზენტაცია.
5/8.09.12 II საერთაშორისო კონფერენცია – ტაო-კლარჯეთი
26/27.11.12 ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი II სამეცნიერო კონფერენცია
 5/8.10.11 ტაო–კლარჯეთი – ისტორია და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე
20-24.10.2011 საერთაშორისო კონფერენცია – „უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა“
27.05.2011 „XIX-XX საუკუნეების საქართველო – წყაროები და კვლევები“
28.01.2011 „მოხატულიი სტორიული დოკუმენტები: ინტერდისციპლინარული კვლევის შედეგები“
08.06.2010 “გვირგვინიმხცოვანთადამაგალითიყრმათა”
24-25.11.2010 ილია ბულაძისადმი მიძღვნილი I სამეცნიერო კონფერენცია
 28-29.05.2010  “XIX-XX სს-ის საქართველო- წყაროები და კვლევები”
05.10.2010 “ტაო–კლარჯეთი – ისტორია და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე”
 19/25.10.09  პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ქართული ხელნაწერი”
 25/30.09.09  ბიზანტიოლოგია საქართველოში
30.09.09 ხელნაწერი და ელექტრონული საინფორმაციო სივრცე
14.07.09 საქართველო და გარე სამყარო
27.05.09 XIX-XX საუკუნეების საქართველო
26.10.07 საერთაშორისო კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში -2”
13.12.07 ელენე მეტრეველი – 90
 14.11.07  “ქართლის ცხოვრების” უცნობი ნუსხა
 10.10.07  წმ. მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია
 10.07.07  საერთაშორისო კონფერენცია: “ბიზანტიურ ქართული ურთიერთობები: ქართული კულტურული თვითმყოფადობის ფორმირება
27.06.07 პაპიროლოგიის თანამედროვე პრობლემები
30.05.07 ქართველ მწიგნობარ-ბიბლიოფილთა ერთი ოჯახი
16.04.07 XIX საუკუნის ცნობილი ქართველი ქალები: “ალექსანდრა ორბელიანი მელიქიშვილისა
30.04.07 კორნელი კეკელიძის დღე
17.04.07 პოლონური ხელნაწერების გამოფენა
29.03.07 ვახტანგ ჯობაძე – 90
23.03.07 საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია და გამოფენა
21.03.07 ყუმრანისა და მასადას არქეოლოგიური მუზეუმები
21.03.07 უცნობი მასალა ლაზეთის შესახებ
14.03.07 იაპონელი მკვლევარის მოხსენება
14.03.07 ახლადგამოვლენილი ქართული სიძველეები ათონზე
28.02.07 ექსპედიცია ეგვიპტესა და სინაზე
23.02.07 ლექცია-დიალოგი ქ-ნ ქეროლ ნევისთან
13.02.07 გელათის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია
19.10.06 სამეცნიერო კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში” (წარსული, აწმყო, მომავალი)