მუდმივმოქმედ გამოფენაზე რეგისტრაცია

რომელ აქტივობაზე გსურთ რეგისრტაცია? (შეგიძლიათ მონიშნოთ ორივე ველი)

მუდმივმოქმედი გამოფენასაგანმანათლებლო პროგრამა „ჩემი შექმნილი წიგნი“

სკოლა/უნივერსიტეტი

ჯგუფში ვიზიტორთა რაოდენობა

კლასი/კურსი

პედაგოგის/საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი

რომელი საგნის პედაგოგი ხართ?

საკონტაქტო ნომერი

თარიღი

საათი (სამუშაო საათებია: 11:30-16:30, შესვენების დრო: 13:00-14:00)

ელ-ფოსტა*