გამოცემები

2017 წლის გამოცემები

 

მანანა მაისურაძე – „დროსის წამების“  ქართული თარგმანი

თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე, ელენე ცაგარეიშვილი

„ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში“

წიგნის ელექტორნული ვერსია

 

 

2016 წლის გამოცემები

 

ელენე მაჭავარიანი; მაია კარანაძე; ვლადიმერ კეკელია – ძველი აღთქმის მინიატურები ქართულ ხელნაწერებში

ნინო ქავთარია; ქეთევან ტატიშვილი; ეკა დუღაშვილი – ბიბლიური სიუჟეტები (ძველი და ახალი აღთქმა) ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები“

ავტორთა კრებული – ნარკვევები ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორიიდან. III ტომი. ლილი ხევსურიანი; ლალი ჯღამაია; თამარ ოთხმეზური; ენრიკო გაბიძაშვილი.

თამარ ოთხმეზური – „მაქსიმე აღმსარებლის Ambiguorum liber ქართული-მთარგმნელობით ტრადიციაში“

ლელა შათირიშვილი – ბასილი ანკჳრიელი და მისი თხზულების ქართული თარგმანი

ენრიკო გაბიძაშვილი – თებერვლის თვის ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკურ საკითხავთა უნიკალური კრებული.

მზია სურგულაძე – „მცხეთის სახლი“

მზია სურგულაძე – ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, მეოთხე ტომი;

ვლადიმერ კეკელია; ირმა ბერიძე– ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის პირადი არქივის აღწერილობა;

ეთერ ქავთარაძე – სერგი გორგაძის პირადი არქივის აღწერილობა;

შემდგენლები: მანუჩარ გუნცაძეშორენა მურუსიძე – მასალები ძველი ქართული სამართლისა და ეკონომიკის ტერმინოლოგიისათვის;

ზაზა ალექსიძე– ქრისტიანული კავკასია, მესამე ტომი

I ტომი – პროკლე დიადოხოსი, პლატონური ფილოსოფოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 ხელნაწერის ფაქსიმილური გამოცემა;

II ტომი – პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 დიპლომატური გამოცემა.

III ტომი – – პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“ და იოანე პეტრიწის განმარტება. სომხური ვერსია.

 

 

2015 წლის გამოცემები

 

Арабские рукописи, краткий каталог. შემდგენლები: .გვარამია; .ყანჩაველი; . სამყურაშვილი.

ლია კიკნაძე – ვასილ ჭილაძე, ახალი სახელი ქართულ ლექსიკოგრაფიაში.