გამოცემები

2018

ნესტან ჩხიკვაძე, მაია კარანაძე, ვლადიმერ კეკელია, ლელა შათირიშვილი –ქართული ხელნაწერი წიგნი საზღვარგარეთ

 

ელექტრონული ვერსია: ქართ (Geo) | ინგ(Eng)

ენრიკო გაბიძაშვილი – სამეცნიერო შრომების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია

 

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2017

ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2017

მანანა მაისურაძე – „დროსის წამების“  ქართული თარგმანი

2017

თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე, ელენე ცაგარეიშვილი

„ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში“

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2016

ელენე მაჭავარიანი; მაია კარანაძე; ვლადიმერ კეკელია – ძველი აღთქმის მინიატურები ქართულ ხელნაწერებში

2016

ნინო ქავთარია; ქეთევან ტატიშვილი; ეკა დუღაშვილი – ბიბლიური სიუჟეტები (ძველი და ახალი აღთქმა) ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები“

2016

ავტორთა კრებული – ნარკვევები ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორიიდან. III ტომი. ლილი ხევსურიანი; ლალი ჯღამაია; თამარ ოთხმეზური; ენრიკო გაბიძაშვილი.

2016

თამარ ოთხმეზური – „მაქსიმე აღმსარებლის Ambiguorum liber ქართული-მთარგმნელობით ტრადიციაში“

2016

ლელა შათირიშვილი – ბასილი ანკჳრიელი და მისი თხზულების ქართული თარგმანი

2016

ენრიკო გაბიძაშვილი – თებერვლის თვის ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკურ საკითხავთა უნიკალური კრებული.

2016

მზია სურგულაძე – ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, მეოთხე ტომი;

2016

მზია სურგულაძე – „მცხეთის სახლი“

 

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2016

ვლადიმერ კეკელია; ირმა ბერიძე; – ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის პირადი არქივის აღწერილობა;

2016

ეთერ ქავთარაძე – სერგი გორგაძის პირადი არქივის აღწერილობა;

2016

შემდგენლები: მანუჩარ გუნცაძეშორენა მურუსიძე – მასალები ძველი ქართული სამართლისა და ეკონომიკის ტერმინოლოგიისათვის;

2016

ზაზა ალექსიძე; – ქრისტიანული კავკასია, მესამე ტომი

2016

I ტომი – პროკლე დიადოხოსი, პლატონური ფილოსოფოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 ხელნაწერის ფაქსიმილური გამოცემა;

2016

II ტომი – პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 დიპლომატური გამოცემა.

2016

III ტომი – – პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“ და იოანე პეტრიწის განმარტება. სომხური ვერსია.

2015

შემდგენლები: .გვარამია; .ყანჩაველი; . სამყურაშვილი – Арабские рукописи, краткий каталог.

2015

ლია კიკნაძე – ვასილ ჭილაძე, ახალი სახელი ქართულ ლექსიკოგრაფიაში.

2015

ირაკლი სიმონია, თამარაბულაძე, ნესტან ჩხიკვაძე, ლიანა სამყურაშვილი, ციცინო სიმონია, ქეთევან პატარიძე, გიორგი მელაძე – ასტრონომიული ხელნაწერები საქართელოში