კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამკითხველო დარბაზში

მასალის გამოწერის ელექტრონული ფორმა

ელექტრონული გამოწერა გააქტიურდება მალე

სახელი და გვარი

პირადი ნომერი

სამკითხველო დარბაზის ბარათის ნომერი

ელ-ფოსტა

კოლექცია

15:30 საათამდე გამოწერილი მასალა დარბაზში დაგხვდებათ მომდევნო დღეს.