“მე რუსთაველის პერსონაჟი ვარ”

*გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ყველა ველის შევსება სავალდებულოა

სკოლა/უნივერსიტეტი

ჯგუფში ვიზიტორთა რაოდენობა

კლასი/კურსი

პედაგოგის/საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი

რომელი საგნის პედაგოგი ხართ?

საკონტაქტო ნომერი

თარიღი

საათი
12:00 სთ.14:00 სთ.16:00 სთ.

ელ-ფოსტა*