ხელნაწერთა ეროვნული


ცენტრის ვიდეო

 

გალერეა

საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები

საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები შეიქმნა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და დიზაინერ დავით მაისურაძის მიერ, მუსიკოს ნიაზ დიასამიძის ინიციატივითა და ზვიად კორძაძის საადვოკატო ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.

სტაჟირება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული ცოდნის გაღრმავების, პრაქტიკული საქმიანობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და სრულყოფის მიზნით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სამივე საფეხურის სტუდენტებისათვის.

კორნელი კეკელიძის სამეცნიერო სემინარი

2009 წლიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თითქმის ყოველ ოთხშაბათს, იმართება კორნელი კეკელიძის სახელობის სამეცნიერო სემინარი. სემინარზე მეცნიერები წარმოადგენენ მათ სამეცნიერო ნაშრომებს და მიმდინარეობს დისკუსიები.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოცემები

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო და პოპულარული ტიპის გამოცემები, რომლებშიც წარმოდგენილია ცენტრჩი ჩატარებული კვლევის შედეგები.

მომსახურება