ელენე მეტრეველი – 100

2017 წლის 13-14 დეკემბერს კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აწყობს აკად. ელენე მეტრეველის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას.

კონფერენცია გაიხსნება 13 დეკემბერს 12:00 საათზე
კორნელი კეკელიძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში

კონფერენციის თემატიკაა:
• ძველი ქართული ორიგინალური და ნათარგმნი ლიტერატურა
• ჰიმნოგრაფია
• შუა საუკუნეების სამონასტრო-სამწიგნობრო კერები
• არქეოგრაფიული ძიებანი
• ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურულ-ისტორიული ურთიერთობები
• ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი კვლევები

15:00 საათზე გაიხსნება გამოფენა ” უცხოეთში გადაწერილი შუა საუკუნეების ქართული ხელნაწერები

პროგრამა